Hanuka

 

 

גרור את התמונות והתאם למלים

 

גרור את המשפטים והתאם לתמונות

 

גרור את הלהבות ומין לפי ההוראה

 

גרור את המלים והתאם לתמונות

 

 

גרור את התמונות ומקם אותם ברצף הנכון לפי הספור ההסטורי

 

רשום במלבן הירוק את המספר הנכון , לחץ על מגן הדוד לבדיקה

 

רשום כן או לא ברבוע הצהוב ולחץ על הכפתור לבדיקה

 

 

גרור וסדר כל שורת מלים למשפט. לחץ על מגן הדוד לבדיקה

 

גרור את השלהבות לנרות החנכיה

 

השלם את הספור על ידי גרירת המלים למקום הנכון

 

לחץ על המשפט הנכון ותגלה האם המשפט נכון

 

 

 

 

 

גרור את קלף המלה והתאם לתמונה

 

גרור את הקלפים וסדר אותם בסדרה

 

 

ענה על השאלה ורשום במלבן הירוק את התשובה. לחץ לבדיקה על הכפתור

 

גרור כל מספר למקומו על הקלף

 

 

 

עיצוב ובנייה רונית שדה

 

 


Comments